fbpx

Polityka prywatności

 1. Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Gadula prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Powidoki Małgorzata Gadula, ul. Zimowa 2/4, 95-100 Rosanów NIP 7321544032, e-mail: studio@powidoki.com (dalej jako „ja” lub „mi/mnie”).

DEFINICJE

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

Konto – konto Użytkownika będącego klientem założone w Stronaie, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług.

Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet.

Wyróżniamy pliki cookie własne oraz pliki cookie podmiotów trzecich.

 • Pliki cookie własne – wykorzystujemy je w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 • Pliki cookie podmiotów trzecich – moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie pochodzących od tych podmiotów.

Podstawowe typy plików cookie:

 • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Tobie usług oraz funkcjonalności dostępnych na stronie. Niezbędne pliki cookie mogą być przeze mnie instalowane za pośrednictwem strony.
 • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania strony do dokonanych przez Ciebie wyborów. Pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem strony przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam.
 • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu na stronie, poprawy wydajności strony. Analityczne pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem strony przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam.
 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Marketingowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem strony przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam.
 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych strony Wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem strony przeze mnie lub przez podmioty trzecie, z usług których korzystam. 
 • inne pliki cookie – wykorzystuję również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych. Inne pliki cookie mogą być instalowane przeze mnie za pośrednictwem strony lub przez podmioty trzecie, z usług których  korzystam.

 

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tych plików jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Polityka prywatności – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – moja strona internetowa pod adresem www.powidoki.com oraz wszystkie jej podstrony.

Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

UŻYTKOWNIK, CZYLI TY

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca moją Stronę lub profile w mediach społecznościowych. To także każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w tym dokumencie.

WYMAGANY WIEK

Strona świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego i nie jest przeznaczona dla dzieci. Aby korzystać z mojej strony musisz mieć ukończone 16 lat. W tym wieku możesz samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej strony, a nie masz ukończonego 16. roku życia, to możesz korzystać z mojej strony pod warunkiem, że uzyskasz zgodę swojego opiekuna prawnego (np. rodzica).

Jako właścicielka strony i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych mogę podejmować działania w celu weryfikacji Twojego wieku.

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Polityka prywatności dotyczy nie tylko Strony znajdującej się pod adresem www.powidoki.com, ale również moich profili społecznościowych, które prowadzię na portalach oferowanych przez inne podmioty.

 

Strona posiada także wtyczki, które przekierują Cię do tych profili społecznościowych. Właściciele tych portali społecznościowych są współadministratorami Twoich danych osobowych.

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

Właściciel portalu Facebook oraz portalu Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe osób przetwarzane są przeze mnie:

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie na podstawie zgody w celu:

 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie;
 • wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Strony i jej podstron, a także gromadzenia danych ze Strony;
 • umożliwienia komentowania wpisów blogowych na Stronie;
 • umożliwienia wydawania opinii o produktach lub usługach;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe;
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na Stronie;
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych;
 • informowania o promocjach i ofertach;
 • wysyłania ofert handlowych;

 

Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z uwagi na niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy, lub podjęcie działań na żądanie w celu:

 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Strony i jej podstron, a także gromadzenia danych ze Strony
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na Stronie w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie oraz usługi związanej z tworzeniem newslettera;
 • dostarczania treści cyfrowych w zamian za dane osobowe;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość;
 • przesyłania ofert handlowych;
 • przyjęcia i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia;
 • wykonania usługi lub realizacji zawartej z Tobą umowy;
 • założenia i zarządzania Twoim kontem na Stronie;
 • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji;
 • rozpatrzenia złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie w celu:

 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia nałożonych na Nas obowiązków prawnych takich jak dokumentacja wynikająca z RODO;
 • rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji;
 • rozpatrzenie złożonego przez Ciebie odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • wystawienia paragonu, faktury lub rachunku;
 • spełnienia innych obowiązków prawnych nałożonych na Nas wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym przechowywania dokumentacji księgowej w celach archiwalnych.

 

Mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony;
 • zarządzania Stroną, w tym poprawy jej funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi mojego konta w portalu Instagram pod nazwą Studio Powidoki i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tym profilu
 • obsługi mojej strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą Studio Powidoki i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami na tej stronie;
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na Stronie;
 • kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach prowadzonego przeze mnie newslettera;
 • prowadzenia badań i analiz Strony, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jej działania, a także satysfakcji z oferowanych przeze mnie usług i produktów;
 • badania skuteczności realizowanych przeze mnie kampanii sprzedażowo-reklamowych;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • ochrony moich praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu moich roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz Twojej aktywności na Stronie, sposobu korzystania przez Ciebie z utworzonego na Stronie konta oraz analizy Twoich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności na Stronie;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć mi do wykazania faktów.

 

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo żądania informacji na temat przetwarzanych przeze mnie danych osobowych. Na tej podstawie przekażę Ci informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informację, w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych przetwarzam Twoje dane osobowe.

Prawo żądania sprostowania danych
Masz prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne.

Prawo otrzymania kopii danych
Masz prawo uzyskania kopii przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały przeze mnie zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania ode mnie zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych.

Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
 • nie chcesz usunięcia Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały przeze mnie zgromadzone, ale nie mogę ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
 • Wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych i czekasz na wydanie decyzji w tej sprawie.

 

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, to masz prawo wystąpić do mnie, abym wydała Ci Twoje dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia masz możliwość poproszenia mnie, abym przesłała Twoje dane osobowe innemu podmiotowi pod warunkiem, że zarówno ja, jak i ten podmiot trzeci posiadamy odpowiednie możliwości techniczne.

 

Prawo sprzeciwu
Masz prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzam w celach marketingowych na podstawie mojego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji nie musisz uzasadniać swojego sprzeciwu.

Masz również prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzam w celach innych niż cel marketingowy na podstawie mojego uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji musisz wskazać przyczyny złożenia sprzeciwu, które muszą być związane z Twoją szczególną sytuacją, w której się znajdujesz.

 

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, to masz prawo do jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałam w okresie, w którym ta zgoda obowiązywała.

 

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO lub innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz się do Nas odezwać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@powidoki.com lub pocztą tradycyjną na adres Powidoki Małgorzata Gadula, ul. Zimowa 2/4, 95-100 Rosanów. We wniosku wskaż proszę z jakiego prawa korzystasz i jakie czynności powinmi podjąć.

ODBIORCY DANYCH

Moja działalność gospodarcza wspierana jest przez inne podmioty, którym udostępniam Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniam w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego, księgowej oraz bankom i operatorom płatności.

Do głównych odbiorców danych należą:

 

Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila.

Biuro rachunkowe Anma s.c., Anna Huk, Małgorzata Wilk, ul. Bazylijska 39c, 95-100 Zgierz – podmiot zapewniający wsparcie w zakresie księgowości.

MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera oraz wiadomości z linkiem do webinarów  organizowanych online.

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) na platformie Facebook oraz narzędzie Meta Pixel.

Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się kanał na YouTube, narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics), narzędzie do reklam (Google Ads), narzędzie do przeprowadzania webinarów online (YouTube) oraz system do zarządzania tagami (Google Tag Manager).

PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 196 – podmiot zapewniający system płatności i transakcji elektronicznych. 

Zoom Video Communications, Inc., przedstawiciel w UE: Lionheart Squared Ltd, Data Privacy, 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin DO2 EK84 – podmiot zapewniający system do wideokonferencji.

Calendly LLC, 88 N Avondale Rd Ste 603 Avondale Estates, GA, 30002-1323 Stany Zjednoczone Ameryki – podmiot zapewniający system do planowania i umawiania spotkań.

CookieYes Limited, przedstawiciel w UE: DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Irlandia – podmiot zapewniający system do zarządzania plikami cookie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy będziemy zmuszone do spełnienia obowiązku prawnego, na przykład zostaniemy zobowiązane do przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Jestem przedsiębiorczynią, która swoją siedzibę ma na terenie Unii Europejskiej. Współpracuję z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG.

Przekazuję dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług posiadają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Przekazywanie danych osobowych może odbywać się również na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych tą decyzją. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie Twojej zgody.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym:

Newsletter
Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się przez Ciebie na listę subskrybentów mojego newslettera – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody, lub rozwiązania Umowy.

Formularz kontaktowy
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku wykorzystywaniem przez Ciebie formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania.

Formularz komentarzy
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Ciebie formularza komentarzy – przez okres istnienia Strony.

Formularz opinii
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Ciebie formularza opinii – przez okres istnienia Strony.

Zgoda w pozostałych przypadkach
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem innych funkcjonalności Strony, przetwarzane na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Negocjacje i Umowa
Twoje dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, lub przez okres realizacji usługi i współpracy.

Nasz uzasadniony interes
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Obowiązki prawne
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem wykonania przeze mnie obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO.

Media społecznościowe
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przeze mnie z platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym.

Cele analityczne
Twoje dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Strony – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych, lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dochodzenie lub obrona roszczeń
Twoje dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony moich praw polegającej na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych osób zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH

Nie musisz podawać mi swoich danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz mi swoich danych osobowych, może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności mojej Strony, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania przeze mnie usługi czy zrealizowania złożonego przez Ciebie zamówienia.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 

Analizuję dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Strony, historię transakcji dokonywanych w ramach Strony, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych, na platformach Instagram i Facebook. Informacje te analizuję w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców tych usług lub platform. Moja analiza danych nie wywołuje jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności.

Wykorzystuję również narzędzia marketingowe, które w zależności od zebranych informacji w ramach posiadanych mechanizmów śledzących mogą podejmować określone działania. W ramach narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych możemy wykorzystywać tzw. reklamę behawioralną, które polega na spersonalizowaniu przekazu reklamowego na podstawie podejmowanych przez Ciebie działań. Działania te nie wywołują jednak wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływają istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji i nie wpływają na warunki zawartej ze mną umowy.

Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przeze mnie Twoich preferencji w celu dostosowania tworzonych przeze mnie treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

 1. Pliki cookie oraz podobna technologia

TWOJA PIERWSZA WIZYTA

Podczas pierwszej wizyty na mojej Stronie wyświetlony zostaje Ci komunikat na temat plików cookie. Komunikat ten informuje Cię o celach w jakich wykorzystuję pliki cookie, ich rodzaju, a dodatkowo pytam Cię o zgodę na ich wykorzystywanie.

W celu przekazania Tobie informacji oraz odebrania odpowiednich zgód wykorzystuję wtyczkę CookieYes. Ta wtyczka wykorzystuje pliki cookie  “CookieLawInfoConsent”, “cookielawinfo-checkbox-necessary” oraz “cookielawinfo-checkbox-non-necessary” do zapamiętania dokonanych przez Ciebie wyborów w zakresie wykorzystywania plików cookie.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJę PLIKI COOKIE?

 

Wykorzystuję pliki cookie w celu:

 • dostarczenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług (np. usługa wyszukiwania w moim sklepie produktów);
 • prawidłowego funkcjonowania Strony w tym usprawnienia nawigacji (np. prawidłowe wyświetlanie się zdjęć w Stronie lub szybkie ładowanie się Strony);
 • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie (np. jeśli raz ustawisz pliki cookie, to nie zapytam Cię o pliki ponownie);
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Stroną (np. blokowania niepożądanego lub złośliwego ruchu internetowego botów na Stronie);
 • badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych;
 • łączenia z portalami społecznościowymi;
 • prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.

 

Dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystanie plików cookie moja Strona i jej funkcjonalności będą działały prawidłowo. Dzięki plikom cookie otrzymam również więcej informacji o Tobie. Przykładowo dzięki temu, że wyrazisz zgodę na wykorzystywanie funkcjonalnych plików cookie, moja Strona będzie w stanie wyfiltrować aktywność podejmowaną przez boty. Jeżeli wyrazisz zgodę na analityczne pliki cookie, to dzięki temu uzyskam informacje na temat liczby Twoich wizyt.

Bez względu na rodzaj plików cookie, ich akceptacja powoduje, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia (np. tabletu, komputera, telefonu) zostanie utrwalona informacja dotyczącego danego pliku. Nie będziesz mieć kontroli nad tą informacją.

 

JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

Masz możliwość zarządzania plikami cookie. Możesz to uczynić poprzez:

 • dokonanie ustawień podczas pierwszej wizyty w Stronie z poziomu baneru, który będzie wyświetlony;
 • zarządzanie plikami cookie z poziomu przeglądarki internetowej. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS);
 • każdorazowe usuwanie plików cookie z wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia;
 • uniemożliwienie przechowywania plików cookie;
 • wykorzystanie trybu incognito.

 

III. Wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności

W celu usprawnienia prowadzonej przeze mnie działalności na Stronie wykorzystuję następujące narzędzia:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapewnia możliwość skontaktowania się ze mną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na mojej stronie. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem tego formularza przekazujesz mi:

 • swoje imię
 • Twoje miejsce w internecie
 • informacje jak do mnie trafiłaś
 • swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości
 • branżę, w której działasz
 • informację od jak dawna działasz
 • treść wiadomości, w której możesz zawrzeć także inne dane osobowe.

Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz napisać do mnie na studio@powidoki.com. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi Twojego zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

FORMULARZ – KOMENTARZE

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, to musisz wypełnić formularz – komentarze i podać w nim swój adres e-mail oraz nazwę. Korzystanie z formularza – komentarze nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne, aby dodać komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane przekazane podczas dodawania komentarza będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza. Dane zostaną również usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

Składając zamówienie w moim sklepie dostępnym na Stronie musisz podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, a dodatkowo musisz podać kraj/region, z którego pochodzisz. Co więcej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy podać nazwę firmy oraz NIP. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia, zawarcia Umowy, a także realizacji obowiązków prawnych takich jak dokonanie rozliczeń podatkowo-księgowych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Posiadam profile społecznościowe na portalu Facebook i Instagram. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Tobą, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach, jak również tworzenia społeczności w ramach danego profilu. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes.

Masz możliwość rezygnacji z obserwowania mojego profilu na danym kanale społecznościowym w każdej chwili. Możesz na przykład przestać obserwować, a nawet zablokować nasze konto. Włączenie blokady konta spowoduje, że żadne treści stworzone przeze mnie nie będą Ci już więcej wyświetlane. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.

Przetwarzamy także Twoje ogólnodostępne dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, nazwa profilu oraz czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne lub udostępnione. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na mojej stronie wykorzystuję wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.

Twoje dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa, z której korzystasz nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie podmiotów trzecich. Od momentu, w którym klikniesz daną wtyczkę, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem Twoich danych osobowych.

Od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, nie mamy wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.

Musisz wiedzieć, że Twoje dane osobowe są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadasz konto w danym portalu społecznościowym lub czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Ciebie konta (profilu).

 

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz zapisać się na mój newsletter, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu. Pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz również poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie Twojego adresu e-mail do mojej bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Naszych produktów i usług, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera. W ramach newslettera przekazywane są treści cyfrowe w zamian za dane osobowe. Na tej podstawie dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za dane osobowe.

Wykorzystywany przeze mnie system do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką Twoją aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Używam aplikacji MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc mi monitorować i ulepszać mój newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera wykorzystuję pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco analizuję czy Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Podejmuję wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na Nasze zlecenie.

Ma mojej stronie wykorzystuję poniższe narzędzia zabezpieczające:

 

PROTOKÓŁ SsL

Moja Strona jest zabezpieczony przez certyfikat SSL. Jest to protokół kryptograficzny, który zapewnia bezpieczeństwo danych przesyłanych pomiędzy aplikacjami przez sieć internet.

 

 1. Narzędzia marketingowe, statystyczno-analityczne

Wykorzystuję poniższe narzędzia marketingowe oraz statystyczno-analityczne:

GOOGLE ANALYTICS

Wykorzystuję na Stronie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej mojej Strony został zainstalowany specjalny kod śledzący. Plik cookie “_ga” jest wykorzystywany w celach analitycznych w celu zliczania liczby odwiedzających, przeprowadzonych sesji i kampanii. Ten plik wygasa po 2 latach. Plik cookie “_gid” rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z witryny. Ten plik cookie wygasa po 1 dniu. Plik cookie “_gat” służy do ograniczenia zbierania danych na Stronie. Plik ten wygasa po 1 dniu. Plik “_ga_7BGPBP9PM5” jest również instalowany przez usługę Google Analytics. Ten plik wygasa po 2 latach. Plik “_gat_UA-7717-7942-3” jest plikiem cookie, który umożliwia mi śledzenie Twoich zachowań oraz mierzenie wydajności mojej Strony . Ten plik zawiera unikalny identyfikator powiązany z Stroną. Ten plik wygasa po 1 minucie.

Informacje na temat korzystania z Strony generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google Analytics został rozszerzony na Stronie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na Stronie Twój adres IP jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz; przeglądane podstrony w ramach Strony czas spędzony na Stronie i jej podstronach; przejścia pomiędzy podstronami; źródło, z którego przechodzisz na Stronę;

 

GOOGLE ADS

Korzystam na Stronie w celach marketingowych z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC. Korzystając z Google Ads, jestem jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałabym, by moje reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci moją reklamę. W celu korzystania z Google Ads zaimplementowałam w kodzie mojej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads.

Korzystając z Google Ads, nie gromadzę żadnych danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

GOOGLE TAG MANAGER

W celach marketingowych korzystam na Stronie z systemu Google Tag manager, który służy do zarządzania i aktualizowania kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu (tzw. tagów). W tym celu wykorzystuję pliki cookie w celach analitycznych firmy Google LLC. Plik cookie “_gcl_au” jest wykorzystywany w celu eksperymentowania z efektywnością reklamową mojej witryny. Plik ten wygasa po 3 miesiącach. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

PIXEL META (POPRZEDNIO PIXEL FACEBOOKA)

Wykorzystuję na Stronie w celach marketingowych usługę Meta Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności wykorzystywanych przeze mnie reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Strona zostali przekierowani na Stronę po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie Strony został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta. Plik cookie “_fbp” identyfikuje przeglądarki w celu świadczenia usług reklamowych i analizy witryn, a jego żywotność wynosi 3 miesiące. Plik cookie “fr” służy do dostarczania, mierzenia i poprawiania trafności reklam. Plik ten wygasa po 3 miesiącach. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

PORZUCONE KOSZYKI

Na mojej stronie stosuję techniki remarketingowe i świadczę usługę przypomnienia o niedokończonym zamówieniu. W tym celu wykorzystuję narzędzie do wysyłki korespondencji mailowej oferowane przez firmę CartFlows Inc. Działania w tym zakresie realizuję opierając się na Twojej zgodzie oraz na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na remarketingu kierowanym do osób zapisanych na listę subskrybentów lub do osób odwiedzających moją Stronę.

 

STATYSTYKI DOSTĘPNE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności wykorzystuję dostępne na moich profilach społecznościowych funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

 1. Logi serwera

Korzystanie z mojej Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania
 • czas wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce Użytkownika
 • informacje o adresie IP

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

Dążę do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc moja Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania. Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania treści tego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze publikowana na Stronie.